Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 18 2014

thedinnermonkey
19:35
Mówiła mi "Idź przez życie po prostej, a prostsze okażą się dni"...
Mówiła mi "Życie może być szorstkie, a pośpiech najostrzejszą z brzytw"...
Mówiła mi, że uczucie pomostem, że z pierwszym lepszym gościem to wstyd...
Mówiła mi, że takie są najgorsze, co w ciszy kochają swój krzyk...

November 10 2014

thedinnermonkey
00:20
Light me up a cigarette and put it in my mouth You're the only one that wants me around And I can think of a thousand reasons why I don't believe in you, I don't believe in you and I

November 02 2014

thedinnermonkey
09:30
2542 2a02 390
Reposted fromfuckedupbrain fuckedupbrain

October 31 2014

thedinnermonkey
18:22
Więc tak wygląda pierwszy dzień, stroję umysł jak teleskop
To co już wiem to, że takie dni ma się nieczęsto
Wiem, że można zło rozjebać dobrem, a nie zemstą
Bo dobro uczy głupców, że oni to przeciwieństwo

Łapię drugi oddech, stoję jak głupi w oknie
I słucham głosu miasta, który wciąż mówi do mnie Neo
Już się zaczęło, zrób to jak Leon
Wybuduj dla nich to jak Cheops, wypierdol niemoc

Trzeba to, uwierz w to placebo, w moc podświadomości
Potęgę czegoś co różni nas od roślin
Mrowiły kości mnie i wirowały mi wnętrzności
I stałem tak i czułem, że już nie mam wątpliwości

Dawno nie czułem się tak wolny
Już nie pamiętam kiedy czułem się tak pewny i spokojny
Widomy i przytomny, tak mocny niemal, że kuloodporny
A z tego okna mam widok harmonii, a nie wojny
thedinnermonkey
17:26

October 29 2014

thedinnermonkey
22:27
0598 02c2 390
Reposted fromextremschnitzel extremschnitzel
thedinnermonkey
22:22
Miałem szaloną ochotę na Twoje towarzystwo, bez względu na wszelkie erotyczne objawy
— 13/14 V 1923- Stanisław Ignacy Witkiewicz "Listy do żony"
thedinnermonkey
22:03
9521 921f 390
Reposted byzagansky zagansky
21:53
6761 7bc5 390
Reposted fromsol-mineur sol-mineur
thedinnermonkey
21:46
Proszę!

Pokaż mi drogę, bo czekam na Ciebie
Czując Twój oddech na karku
Widzę Cię dziś w moich snach, jesteś tak realna
Pozwól mi w Ciebie uwierzyć
thedinnermonkey
21:37
Umrę ci kiedyś. Oczy mi zamkniesz. I wtedy - swoje Smutne, zdziwione, Bardzo otworzysz
— J. Tuwim
Reposted fromiwiikiwi iwiikiwi

October 16 2014

thedinnermonkey
21:26
Tu w nieodpowiednim miejscu, o nieodpowiednim czasie
Ślepy malarz ciągnie kreskę jakby pędzlem na obrazie
Póki na sztaludze płótna jego twarz ma wiele imion
Nie mam złudzeń, że od jutra rzeka musi dalej płynąć

October 13 2014

thedinnermonkey
17:35
9798 3cea
Reposted fromdranger dranger

October 09 2014

thedinnermonkey
19:36
Tak jeden za drugim podawał swe nazwisko,
Ostatnie to słowa w ich życiu,
Ostatnie pytanie, ostatnia odpowiedź,
i jedna kula, to wszystko...
Reposted byGaggle Gaggle

October 08 2014

thedinnermonkey
19:09
4559 5f0d 390
Reposted fromeletariel eletariel

October 04 2014

thedinnermonkey
13:38
Reposted frombukoz bukoz

October 03 2014

thedinnermonkey
22:10

September 30 2014

thedinnermonkey
20:29
7009 7c2b 390
Reposted frommalka malka

September 15 2014

thedinnermonkey
21:02
4033 6d27 390
Reposted fromhagis hagis

September 14 2014

thedinnermonkey
18:26
9583 88c6
Reposted frombeforethetime beforethetime
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl